just write what I like, post what I want

Dzô đây xem kho hình sưu tầm của tui nào

... nhớ còm nhé. Thanks!

Mới nhất

cảnh sát ở đâu rồi?

Advertisements

cafeden.wordpress.com

nhà văn hóa của dân ghiền cafe

http://cafeden.wordpress.com

alex_smyth_24

have a nice weekend

15

emoticons1

rolls

😡

http://cafeden.wordpress.com

🙂

http://denkoduong.wordpress.com

http://matr1x.wordpress.com

http://des1r3.wordpress.com

Friends are like underwears, always beside you.


Good friends are like condoms, always protect you.


Best friends are like viagra, always lift you up when you re down !

define: friend

Visitor Map
Create your own visitor map!

Friends are like underwears, always beside you.


Good friends are like condoms, always protect you.


Best friends are like viagra, always lift you up when you re down !